Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Sprawę załatwia:
Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, ul. Kopernika 19, I-piętro pok. 16, tel. 416 18 00 wew. 131 i 132, faks 283 64 23

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę określający:
– oznaczenie wnioskodawcy jego adres zamieszkania; pochodzenie, rasę, wiek, płeć, sposób oznakowania, miejsce oraz warunki przetrzymywania psa,
– kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę (metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja Burmistrza Ciechocinka

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Podstawa prawna:
1. art. 10 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Nr 111 poz. 724 wraz z późniejszymi zmianami /.
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.12.1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy /Dz. U. Nr 159 poz. 1051/.

Uwagi:
1. Wniosek winien być złożony w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.12.1998 r. /Dz. U. Nr 159 poz. 1051/.
2. Opłata skarbowa:
– za wniosek – 5,00 zł,
– za załącznik – 0,50 zł,
– za zezwolenie – 76 zł.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r., wykaz psów agresywnych obejmuje rasy:

1) amerykański pit bull terrier,
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3) buldog amerykański,
4) dog argentyński,
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6) tosa inu,
7) rottweiler,
8) akbash dog,
9) anatolian karabash,
10) moskiewski stróżujący,
11) owczarek kaukaski

 

Informacje

Rejestr zmian