ZARZĄDZENIE NR 95/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.07.2017
  • Data wejścia w życie 31.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 95/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 oraz 935) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 oraz 1089)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian