ZARZĄDZENIE NR 94/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta Ciechocinka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.07.2017
  • Data wejścia w życie 28.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 94/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta Ciechocinka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 9 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r., poz. 741) i zarządzenia Nr 30/2017 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian