ZARZĄDZENIE NR 9/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15.01. 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.01.2018
  • Data wejścia w życie 15.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 9/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 9/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15.01. 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ciechocinek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2010 Nr 208, poz. 2892)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian