ZARZĄDZENIE NR 84/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka

  • Rodzaj aktu prawnego ZARZĄDZENIE NR 84/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.06.2019
  • Data wejścia w życie 12.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 84/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 84/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian