ZARZĄDZENIE NR 66/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.06.2016
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 66/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 66/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian