ZARZĄDZENIE NR 61/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.05.2016
  • Data wejścia w życie 30.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 61/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 61/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1488)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian