ZARZĄDZENIE NR 58/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2017
  • Data wejścia w życie 29.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 58/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 48 ust. 1, 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1793 ze zm.), art.114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz.1916 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian