ZARZĄDZENIE NR 54/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac w ramach zadania pn.”dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 budynku nr II Urzędu”.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2017
  • Data wejścia w życie 25.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 54/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac w ramach zadania pn.”dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 budynku nr II Urzędu”.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian