ZARZĄDZENIE Nr 44/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 05.05.2016 roku odnośnie wydzierżawienie terenu pod lokalizację punktu handlowego na terenie miasta Ciechocinka.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.05.2016
  • Data wejścia w życie 04.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 44/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 05.05.2016 roku odnośnie wydzierżawienie terenu pod lokalizację punktu handlowego na terenie miasta Ciechocinka.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/ w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm./, oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490 /
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian