ZARZĄDZENIE Nr 36 /2016 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.04.2016
  • Data wejścia w życie 06.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE Nr 36 /2016 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1045 z póżn. zm.) w związku z art.6 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ) oraz uchwały nr VII/43/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian