ZARZĄDZENIE NR 33/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 31.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 33/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz § 1 pkt. 4 uchwały nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian