ZARZĄDZENIE NR 2/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.01.2017
  • Data wejścia w życie 04.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 2/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie Uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ciechocinek (Dz, Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2010 Nr 208, poz. 2892)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian