ZARZĄDZENIE NR 185/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2019

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.11.2019
  • Data wejścia w życie 29.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 185/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 185/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 129 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian