ZARZĄDZENIE NR 159/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 24.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.10.2019
  • Data wejścia w życie 24.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 159/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 159/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z § 6 ust. 3 zarządzenia Nr 87/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zmienionym zarządzeniem Nr 17/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 lutego 2012 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian