ZARZĄDZENIE NR 147/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha”, ul. Polna 8 w Ciechocinku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.11.2018
  • Data wejścia w życie 02.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 147/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 147/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha”, ul. Polna 8 w Ciechocinku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) oraz §7 uchwały nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 606)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian