ZARZĄDZENIE NR 143/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.12.2016
  • Data wejścia w życie 23.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 143/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 143/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (D. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze potwierdzenia i weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian