ZARZĄDZENIE NR 142/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej Ciechocinek.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.12.2016
  • Data wejścia w życie 23.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 142/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 142/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej Ciechocinek.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) w związku z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian