ZARZĄDZENIE NR 130/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.10.2018
  • Data wejścia w życie 02.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 130/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 130/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 48 ust. 1, 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), art.114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz.1492.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian