Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2017 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.09.2017
  • Data wejścia w życie 22.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 124/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie NR 124/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2017 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) w związku z uchwałą nr XXXVII/479/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2002 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian