ZARZĄDZENIE NR 122/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.08.2019
  • Data wejścia w życie 26.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 122/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 122/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego 215.02.2019 poz. 1005) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian