ZARZĄDZENIE NR 121/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Ciechocinku przy ul. Wojska Polskiego i Piaskowej.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.09.2017
  • Data wejścia w życie 20.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 121/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE Nr 121/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Ciechocinku przy ul. Wojska Polskiego i Piaskowej.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 oraz poz. 935 /, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147, z 2017r. poz. 1529, poz. 1595 ) w związku z uchwałą Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2012, poz. 661, ogłoszony 28 marca 2012r./
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian