ZARZĄDZENIE NR 120/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.11.2016
  • Data wejścia w życie 14.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 120/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 120/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890,2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian