ZARZĄDZENIE NR 81/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 10.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.07.2018
  • Data wejścia w życie 10.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 81/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 81 / 18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 j.t. z późn. zm.) i art.20c ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz.570 z późn. zm.), w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 05 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1633 z późn. zm.) oraz §3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. z 2016 r. poz.1627)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian