ZARZĄDZENIE NR 59/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2018 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.05.2018
  • Data wejścia w życie 28.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 59/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 59/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2018 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie z §4 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, (tekst jednolity regulaminu wprowadzony zarządzeniem Nr 86/04 z dnia 17 grudnia 2004r. ze zmianami zgodnie z zarządzeniami: Nr 69/08 z dnia 15 lipca 2008r., Nr 18/09 z dnia 06 lutego 2009r., Nr 21/09 z dnia 11 lutego 2009r., Nr 9/10 z dnia 10 lutego 2010r., Nr 32/10 z dnia 7 kwietnia 2010r., Nr 17/2011 z dnia 4 lutego 2011r., Nr 39/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r., Nr 9/12 z dnia 31 stycznia 2012r., Nr 37/12 z dnia 16 kwietnia 2012r., Nr 69/13 z dnia 09 maja 2013r., Nr 27/14 z dnia 24 lutego 2014r., Nr 56/15 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr 34/15 z dnia 25 marca 2015 r.,Nr 59/16 z dnia 30 maja 2016 r. Nr 30/17 z dnia 29 marca 2017 r.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian