Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu i stawek za wynajem Teatru Letniego organizatorom imprez kulturalnych i rozrywkowych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.04.2018
  • Data wejścia w życie 18.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 41/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu i stawek za wynajem Teatru Letniego organizatorom imprez kulturalnych i rozrywkowych.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXXIV/370/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dn. 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego i Muszli Koncertowej oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia ich własności
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian