ZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.04.2018
  • Data wejścia w życie 04.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 37/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian