Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2018 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.09.2018
  • Data wejścia w życie 21.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 123/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 września 2018 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz 1432), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 oraz 1366) w związku z uchwałą nr XXXVII/479/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2002 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian