Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2020-01-23 23:22:15 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Termin przetargu 14.02.2020 r. Wadium 2.000,00 zł Szczegóły
32 2020-01-23 23:07:25 ds. księgowości opłat Szczegóły
33 2020-01-17 14:02:37 Realizacja zadań publicznych 2020 Treść ogłoszenia konkursowego na rok 2020 Załączniki : Wzór sprawozdania dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy… Szczegóły
34 2020-01-16 08:39:33 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii ze źródłem OZE w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na działkach nr 1296/9 i 1297/1 Szczegóły
35 2020-01-16 08:33:32 Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku i jednostkach organizacyjnych Szczegóły
36 2020-01-14 21:54:55 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
37 2020-01-14 21:51:07 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2020 Szczegóły
38 2020-01-09 21:27:06 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
39 2020-01-09 14:51:29 ds. księgowości opłat Szczegóły
40 2020-01-09 14:42:35 UCHWAŁA NR XVII/107/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 169 170 171 »