Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2020-01-16 08:39:33 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii ze źródłem OZE w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na działkach nr 1296/9 i 1297/1 Szczegóły
22 2020-01-16 08:33:32 Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku i jednostkach organizacyjnych Szczegóły
23 2020-01-14 21:54:55 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
24 2020-01-14 21:51:07 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2020 Szczegóły
25 2020-01-09 21:27:06 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
26 2020-01-09 14:51:29 ds. księgowości opłat Szczegóły
27 2020-01-09 14:42:35 UCHWAŁA NR XVII/107/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
28 2020-01-09 14:35:55 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka OGŁOSZENIE Burmistrz Ciechocinka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na  redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na… Szczegóły
29 2020-01-09 14:09:35 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 OGŁOSZENIE W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku… Szczegóły
30 2020-01-07 23:52:10 Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 168 169 170 »