Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2020-02-03 23:47:38 przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia - II etap Szczegóły
12 2020-02-03 11:04:04 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechocinka w 2019 roku Szczegóły
13 2020-02-03 11:00:07 ZARZĄDZENIE NR 206/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
14 2020-01-27 07:12:55 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej GT.270.1.2020 Ciechocinek, dnia 20.01.2020 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Na podstawie art. 17… Szczegóły
15 2020-01-23 23:40:26 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – styczeń 2020 ENERGA OPERATOR S.A. Informuje o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej W dniu 28.01.2020  w godz. 9.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CIECHOCINEK SOWIŃSKIEGO obwód 100 ulica Generała J.Bema W… Szczegóły
16 2020-01-23 23:28:49 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Termin przetargu 14.02.2020 r. Wadium 2.000,00 zł Szczegóły
17 2020-01-23 23:24:30 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Termin przetargu 14.02.2020 r. Wadium 2.000,00 zł Szczegóły
18 2020-01-23 23:22:15 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Termin przetargu 14.02.2020 r. Wadium 2.000,00 zł Szczegóły
19 2020-01-23 23:07:25 ds. księgowości opłat Szczegóły
20 2020-01-17 14:02:37 Realizacja zadań publicznych 2020 Treść ogłoszenia konkursowego na rok 2020 Załączniki : Wzór sprawozdania dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 168 169 170 »