Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1671 2016-04-01 00:42:17 Udostępnianie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Podstawa prawna USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2014… Szczegóły
1672 2016-04-01 00:31:13 Informacja o stanie Gminy Miejskiej Ciechocinek INFORMACJA O STANIE GMINY NA POCZĄTEK KADENCJI 2014-2018 Szczegóły
1673 2016-04-01 00:19:09 INFORMACJA NR 5 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych W dniu 7 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 19 Burmistrz Ciechocinka mgr inż. Leszek Dzierżewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi… Szczegóły
1674 2016-04-01 00:17:38 INFORMACJA NR 4 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych W dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie zestawienia ofert złożonych w dniu 16 sierpnia 2011 roku na obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.765.000,00 zł i przedłożonej informacji o… Szczegóły
1675 2016-04-01 00:15:04 INFORMACJA NR 3 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych Zestawienie ofert złożonych w dniu 16 sierpnia 2011 roku na obsługę emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.765.000,00 zł GMINA CIECHOCINEK Na podstawie złożonych ofert dokonano ich oceny pod względem jednego… Szczegóły
1676 2016-04-01 00:12:40 INFORMACJA NR 2 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych wystosowanym w dniu 27 lipca 2011 roku do pięciu banków, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 sierpnia… Szczegóły
1677 2016-04-01 00:10:51 INFORMACJA NR 1 o czynnościach dot. emisji obligacji komunalnych Realizując zapisy § 9 pkt. 2) i 3) uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok oraz… Szczegóły
1678 2016-03-31 23:55:08 Statut Uzdrowiska Ciechocinek Szczegóły
1679 2016-03-31 23:39:37 Aktualny przebieg stref ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
1680 2016-03-31 23:37:44 Informacje dot. funkcjonowania uzdrowiska i kierowania na leczenie Niektóre przepisy prawne dotyczące funkcjonowania uzdrowisk i kierowania na leczenie uzdrowiskowe: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.… Szczegóły
« 1 2 3 165 166 167 168 169 170 »