Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1671 2017-08-11 10:56:33 ZARZĄDZENIE NR 38/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
1672 2017-08-11 10:53:28 ZARZĄDZENIE NR 37/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Kolejowej Szczegóły
1673 2017-08-11 10:43:05 ZARZĄDZENIE NR 36/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 kwietnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
1674 2017-08-11 10:38:28 ZARZĄDZENIE NR 35/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
1675 2017-08-11 10:30:39 ZARZĄDZENIE NR 34/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 marca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
1676 2017-08-10 20:48:20 ZARZĄDZENIE Nr 33/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2016 rok. Szczegóły
1677 2017-08-10 20:44:53 ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
1678 2017-08-10 20:42:04 ZARZĄDZENIE NR 31/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
1679 2017-08-10 20:37:44 ZARZĄDZENIE NR 30/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2017 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
1680 2017-08-10 20:34:11 ZARZĄDZENIE NR 29/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
« 1 2 3 165 166 167 168 169 170 171 184 185 186 »