Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-19 19:43:07 Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku termin realizacji do 31.08.2019 r termin składania ofert 05.04.2019 r wadium 30.000,00 Szczegóły
2 2019-03-19 08:04:23 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w miarę posiadanych przez Gminę lokali – wnioski złożone do 31.12 2018 Szczegóły
3 2019-03-13 07:48:59 ZARZĄDZENIE NR 27/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń - pierwsze zadanie Szczegóły
4 2019-03-13 07:42:21 ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
5 2019-03-12 23:41:21 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
6 2019-03-12 23:38:03 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
7 2019-03-12 08:25:06 UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
8 2019-03-12 08:22:13 UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
9 2019-03-11 07:16:21 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych… Szczegóły
10 2019-03-11 07:13:34 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 132 133 134 »