Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-10 12:00:13 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinek na lata 2018 - 2032" Szczegóły
2 2021-09-09 13:43:48 WEZWANIE do uzupełnienia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Szczegóły
3 2021-09-06 13:10:51 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Szczegóły
4 2021-09-02 14:30:56 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
5 2021-08-30 16:03:15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Broniewskiego Szczegóły
6 2021-08-30 16:01:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Stolarska 6 Szczegóły
7 2021-08-30 08:28:00 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
8 2021-08-30 08:25:24 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2021 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
9 2021-08-30 08:23:32 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2021 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
10 2021-08-30 08:20:36 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2021 roku) pawilonu handlowego nr 6 o powierzchni 22,57 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
« 1 2 3 4 207 208 209 »