Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-16 08:00:29 ZARZĄDZENIE NR 129/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
2 2019-09-16 07:50:37 Informacje ws meldunku, pobytu czasowego, głosownia korespondencyjnego, rejestru wyborców, spisu wyborców i głosowania poza miejscem zamieszkania Wszystkie informacje o usługach dostępne są na stronie : https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory Szczegóły
3 2019-09-13 21:38:22 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 13 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
4 2019-09-11 15:47:19 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
5 2019-09-10 22:43:38 ZARZĄDZENIE NR 131/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
6 2019-09-10 22:40:56 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
7 2019-09-10 22:39:28 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
8 2019-09-10 22:30:08 Remont nawierzchni ul. Wołuszewskiej wraz z budową oświetlenia termin realizacji do 30.06.2020 r termin składania ofert 25.09.2019 r wadium 35.000,00 Szczegóły
9 2019-09-10 22:22:21 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku termin realizacji do 05.12.2019 r termin składania ofert 25.09.2019 r wadium 5.000,00 Szczegóły
10 2019-09-06 07:32:15 Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych INFORMACJA Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku dokonywane przez Pełnomocników Wyborczych,… Szczegóły
« 1 2 3 4 151 152 153 »