Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-21 06:38:45 ZARZĄDZENIE NR 121/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
2 2018-09-21 06:35:33 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinek przy ulicy Sportowej” Szczegóły
3 2018-09-20 21:25:50 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek termin realizacji do 14.11.2018 r termin składania ofert 05.10.2018 r wadium 6.500,00 Szczegóły
4 2018-09-18 11:33:40 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 października 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2018 roku o godz. 09:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie… Szczegóły
5 2018-09-18 11:27:09 ZARZĄDZENIE NR 122/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
6 2018-09-12 21:51:51 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku Szczegóły
7 2018-09-12 00:08:58 ZARZĄDZENIE NR 120/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z czyszczeniem, impregnowaniem oraz malowaniem lakierobejcą elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w Ciechocinku przy ul. Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym Szczegóły
8 2018-09-12 00:06:40 ZARZĄDZENIE NR 119/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z doposażeniem placu zabaw zlokalizowanego w Ciechocinku przy ulicy Mieszka I Szczegóły
9 2018-09-11 23:29:14 PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PODOBSZARU ZWANEGO „CENTRALNY - 1” WYODRĘBNIONEGO Z OBSZARU STREFY „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ W CIECHOCINKU Szczegóły
10 2018-09-11 08:57:52 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 107 108 109 »