Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok, działka nr 1076/2

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian