Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek

Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
Podstawa prawna UCHWAŁA NR IX/72/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek

UCHWAŁA NR XVII/116/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/72/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek

Wymagane  dokumenty:  Wypełniony kompletny wniosek wraz załącznikami.
Opłata: Nie występuje
Termin załatwienia: I kwartał roku następującego po złożeniu wniosku
Miejsce złożenia dokumentów:
  • Korespondencyjnie na adres:
    Urząd Miejski w Ciechocinku
    ul. Kopernika 19
    87-720 Ciechocinek
  • Osobiście w pokoju Nr 7 w budynku Nr 1 (Sekretariat)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian