UCHWAŁA Nr XXXVII/216/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXXVII z dnia 18 września 2017
  • Data podjęcia (podpisania) 18.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.09.2017
  • Data wejścia w życie 18.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVII/216/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XXXVII/216/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 oraz poz. 949) w związku z art. 88 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 59 oraz poz. 949)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian