UCHWAŁA NR XXXIX/238/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXXIX z dnia 27 listopada 2017
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2017
  • Data wejścia w życie 27.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXIX/238/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XXXIX/238/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian