UCHWAŁA NR XXXIX/234/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXXIX z dnia 27 listopada 2017
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2017
  • Data wejścia w życie 27.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXIX/234/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XXXIX/234/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2017r. poz. 1023, poz. 1529) w związku z uchwałą nr XXVI/145/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2023
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian