UCHWAŁA NR XXXIX/231/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXXIX z dnia 27 listopada 2017
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2017
  • Data wejścia w życie 27.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXXIX/231/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XXXIX/231/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017, poz. 1875) art 6 ust.13-15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017, poz. 1785), art.6a ust. 11-13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz.1892, art.6 ust. 9-11 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2017, poz. 1821)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian