UCHWAŁA Nr XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXVIII z dnia 29 grudnia 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVIII/158/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 oraz poz. 1579) i § 78 Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 21, z 2015 r. poz. 2829)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian