UCHWAŁA Nr XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXVIII z dnia 29 grudnia 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVIII/154/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437 oraz poz. 1948)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian