UCHWAŁA NR XXIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXIII z dnia 20 czerwca 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 20.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.06.2016
  • Data wejścia w życie 20.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/127/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XXIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446 ), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z 2016 r. poz. 195.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian