UCHWAŁA Nr XXIII/124/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXIII z dnia 20 czerwca 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 20.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.06.2016
  • Data wejścia w życie 20.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/124/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XXIII/124/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w związku z § 44 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2014 r. Nr 21, z 2015 r. poz. 2829)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian