UCHWAŁA Nr XXI/121/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXI z dnia 30 maja 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.05.2016
  • Data wejścia w życie 30.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/121/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XXI/121/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 1, § 2, § 3 i § 6 uchwały nr XXIX/327/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 72 poz. 799) Rada Miejska Ciechocinka, po zapoznaniu się z uchwałą Kapituły „Honorowego Obywatela Ciechocinka” z dnia 25 maja 2016 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian