UCHWAŁA Nr XXI/120/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w 2016 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XXI z dnia 30 maja 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.05.2016
  • Data wejścia w życie 30.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/120/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XXI/120/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w 2016 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian