UCHWAŁA NR XVII/99/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XVII z dnia 8 stycznia 2016
  • Data podjęcia (podpisania) 08.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.01.2016
  • Data wejścia w życie 08.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.01.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym poz. 153
  • Nr aktu prawnego XVII/99/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XVII/99/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1045, poz. 1890) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian