UCHWAŁA NR XLVIII/282/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciechocinek na lata 2018 – 2022

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XLVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 21.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.05.2018
  • Data wejścia w życie 21.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XLVIII/282/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XLVIII/282/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciechocinek na lata 2018 – 2022
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, oraz z 2018 r. poz.130) oraz art.6 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian