UCHWAŁA NR XLVIII/281/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XLVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 21.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.05.2018
  • Data wejścia w życie 21.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XLVIII/281/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XLVIII/281/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian