UCHWAŁA Nr XLVIII/279/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XLVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 21.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.05.2018
  • Data wejścia w życie 21.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XLVIII/279/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XLVIII/279/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), w związku z § 44 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. Nr 21, z 2015 r. poz. 2829, z 2017 r. poz. 1875, poz. 4271)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian