UCHWAŁA Nr XLVII/352/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XLVII z dnia 27 października 2014
  • Data podjęcia (podpisania) 27.10.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.10.2014
  • Data wejścia w życie 27.10.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XLVII/352/14
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr XLVII/352/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 oraz poz.1072), w związku z § 44 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 21)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian